Financiële stakeholders willen frequenter en gedetailleerder dan ooit op de hoogte worden gebracht van relevante ontwikkelingen. Consistente communicatie, timing en het op de juiste wijze afstemmen van de boodschappen op de meest relevante stakeholders zijn in de financiële PR-strategie en uitvoering van het grootste belang.

Pressworks kan uw organisatie gedurende het gehele traject ondersteunen: van het opstellen van de kernboodschappen tot het in kaart brengen van gevoeligheden en managen van de perceptie van financiële stakeholders als aandeelhouders, analisten, particuliere en institutionele beleggers en banken.

Pressworks werkt vanuit de ervaring en overtuiging dat het op de juiste wijze informeren van financiële stakeholders waarde creëert en de continuïteit van de onderneming versterkt. Zeker bij financiële milestones als beursintroducties, kwartaal- en jaarrapportages en M&A-transacties speelt een goed doordacht financieel PR-beleid een vitale rol. Pressworks heeft ruime ervaring in de begeleiding van bedrijven op deze terreinen.

shutterstock_93231562