Ondernemingen worden in hun levenscyclus helaas ook geconfronteerd met periodes waarin het tegenzit. Hierbij kan het gaan om diep ingrijpende issues als een product recall, bedrijfsbrand, fraude, bedrijfsongeval, een gevoelige rechtzaak of corporate governance vraagstuk, problemen met een toezichthouder, reorganisatie of sluiting.

Vrijwel altijd treden dit soort issues op onverwachte momenten op. Snelheid van handelen in combinatie met dossierkennis en een goed ontwikkelde antenne voor de gevoeligheden die spelen bij de media, stakeholders en in de publieke opinie zijn dan van het grootste belang. Met het opzetten en uitvoeren van een effectieve crisiscommunicatiestrategie, het voorbereiden van protocollen en analyse vooraf van de mogelijke risicofactoren helpen wij de mogelijke reputatieschade te beperken.

Vanzelfsprekend zijn wij in staat om in crisissituaties adequaat de woordvoering te verzorgen. Ons crisismanagement bestaat daarnaast uit het nauwgezet monitoren van de exposure op (social) media en deze waar nodig snel en effectief bij te sturen.   

crisis-communicatie